"Główny powód badania wielościanów foremnych jest ciągle ten sam, co za czasów pitagorejczyków, ich symetryczne kształty ciekawią nasz zmysł artystyczny"
H. S. M. Coxeter

środa, 3 października 2018

Sześcian

Sześcian (właściwie sześcian foremny, inaczej heksaedr)  to wielościan foremny o sześciu ścianach w kształcie przystających kwadratów.

 Ma dwanaście krawędzi, osiem wierzchołków i cztery przekątne.

Kąt między ścianami o wspólnej krawędzi jest kątem prostym (tj. wynosi 90°), zaś kąt bryłowy przy wierzchołku wynosi π/2. 

Siatki sześcianu


Sześcian jest szczególnym przypadkiem graniastosłupa prawidłowego, hipersześcianu (w przestrzeni trójwymiarowej), prostopadłościany i romboedru.

Nasze sześciany wykonane z siatek narysowanych na papierze


I sześcian wykonany metodą origamiFormy sześcienne spotykane są naturalnie, tak krystalizuje np. halit, chlorek sodu i czasem piryt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz