"Główny powód badania wielościanów foremnych jest ciągle ten sam, co za czasów pitagorejczyków, ich symetryczne kształty ciekawią nasz zmysł artystyczny"
H. S. M. Coxeter

poniedziałek, 1 października 2018

Wielościan

Wielościan jest to figura geometryczna, która:
 • jest ograniczona,
 • jest domknięta,
 • jest wypukła,
 • zawiera co najmniej jeden punkt wewnętrzny,
 • jest brzeg jest sumą skończonej liczby wielokątów.
Zatem wielościan jest to bryła geometryczna, ograniczona przez powierzchnię wielościenną, czyli powierzchnię utworzoną z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów. 

Każdy wielościan utworzony jest z:
 • ścian – wielokątów, które razem tworzą powierzchnię wielościanu,
 • krawędzi, będących bokami ściany,
 • wierzchołków, będących końcami krawędzi wielościanu.
  Przykłady wielościanów:


Wśród wielościanów wyróżniamy wielościany foremne, które spełniają trzy warunki:

 • ściany są przystającymi wielokątami foremnymi,
 • w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian,
 • jest bryłą wypukłą.
Wielościany foremne są znane również pod nazwą wielościany platońskie. W tabeli poniżej zebrano najważniejsze informacje na ich temat.

Nazwa Nazwa grecka Grafika Ściana Liczba
ścian
Liczba
krawędzi
Liczba
wierzchołków
czworościan tetraedr Czworościan foremny
(model 3D)
trójkąt foremny
(równoboczny)
   4    6    4
sześcian heksaedr Sześcian
(model 3D)
czworokąt foremny
(kwadrat)
   6    12    8
ośmiościan oktaedr Ośmiościan foremny
(model 3D)
trójkąt foremny
(równoboczny)
   8    12    6
dwunastościan dodekaedr Dwunastościan foremny
(model 3D)
pięciokąt foremny    12    30    20
dwudziestościan ikosaedr Dwudziestościan foremny
(model 3D)
trójkąt foremny
(równoboczny)
   20    30    12


Informacje znalezione tutajtutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz